Privacy Statement

Deze website hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze website houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

Wij houden ons in ieder geval aan het volgende:

 

  • indien u persoonsgegevens verstrekt dan worden die uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en wij respecteren deze.

   

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

   

**********************